حسین تنهاست…

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️مصطفی داننده

دوباره بعد از ۱۴۰۰ سال حسین(ع) را دوره کرده‌اند. هلهله می‌کنند. صدای‌شان را می‌شنوید؟ می‌گویند حسین تنهاست و حمله می‌کنند.

دوباره می‌خواهند حسین را از چشم مردم بیندازند. اینها حسین را خارجی و خارج شده از شریعت نمی‌نامند، بلکه می‌‌خواهند به نام دین به سمت حسین تیر پرتاب کنند.

البته هستند پیرانی که دوباره حبیب شوند. همان پیرمردی که تک و تنها به خیابان آمده بود و به عشق امام شهیدش زنجیر می‌زند. او به دنبال این بود که آقا عزاداری‌اش را قبول کند. آنها اما به دنبال جمعیت هستند. مثل کوفیان که به دنبال سکه بودند.

حسین امروز در عصر ارتباطات مظلوم‌تر از عصر روز دهم است. اینها پدر علی اصغر را روی زمین می‌بینند اما دستی برای کمک به سمت او دراز نمی‌کنند. آنها می‌خواهند از این بدن پاره، پاره برای خود برج و بارو بسازند.

آنها هیچگاه از مهم‌ترین جمله امام در روز عاشورا حرف نمی‌زنند. از خطاب قرار دادن لشگر سعد. کی ای لشگریان؛ می‌دانید چرا صدای من را نمی‌شنوید چون شکم‌هایتان از مال حرام پر شده.

حسین برای آنها یعنی همین روضه‌های بازی که می‌خوانند. کاری به روش و زندگی او ندارند.

سیدالشهدا برای آنها یعنی پله‌ای برای بالا رفتن.

کاش می‌شد حسین را آنچان که هست ببینم. حسین زیبایی که راه سعادت را به انسان نشان می‌دهد.

حسین مظلوم بود، هست و خواهد ماند.