حسین فدایی لیست شورای شهر تهران اصولگرایان را می بندد؟! / سایه جمعیت ایثارگران و رهپویان بر «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب»/ «شانا» یا «شارا» ؟!

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که در این دوره برای ایجاد وحدت و ائتلاف میان اصولگرایان تشکیل شده ، بنای تاسیس آن ساماندهی تمام طیف ها و همچنین گرد آمدن همه اصولگرایان ذیل پرچم شورای ائتلاف بود ، اخیرا با حذف طیف های مختلف اصولگرا ، صرفا با دو تشکل سیاسی به حیات سیاسی خود ادامه می دهد.

شورای ائتلاف با دو گعده سیاسی نیمه تعطیل یعنی «رهپویان» و «ایثارگران» قصد دارد انتخابات شورای شهر تهران را شروع، هدایت و به پیروزی برسد و با سرکوب دیگر طیف های سیاسی اصولگرا ، انحصارا در اختیار این دوگعده باشد.

در محافل سیاسی از شورای ائتلاف که در گذشته با عنوان «شانا» یاد می شد، با نام «شارا» یعنی «شورای ائتلاف رهپویان و ایثارگران» نام برده می شود.

پیش بینی می شود «شورای ائتلاف» لیست شورای شهر و به تبع آن انتخاب شهردار تهران را تنها بخواهد با افرادی چون «حسین فدایی» و «پرویز سروری» ببندد و دیگر طیف های سیاسی اصولگرا تنها نمک سفره انتخابات خواهند بود.

حسین فدایی با حمایت خود “مجتبی توانگر” را در لیست تهران وارد کرد و حالا سایر گروه های اصولگرا بیم آن را دارند که ۲۱ “توانگر” دیگر به لیست تهران اضافه کند.

طیف های دیگر سیاسی اصولگرا از اقدام اخیر «شانا» گلایه مند هستند و با ادامه این وضعیت، باید شاهد تکثر لیست اصولگرایان در تهران باشیم.

✍️ دیدگاه شما 🙏