حسین مرعشی: بنده آمادگی بازگشت به دولت را ندارم

نگام ، سیاسی _مرعشی در پاسخ به اینکه اگر پیشنهادی از سوی دولت در مورد حضور در کابینه به شما داده شود قبول می‌کنید یا خیر، گفت: اگر پیشنهادی هم مطرح شود بنده آمادگی بازگشت به دولت را ندارم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران:حسین مرعشی پیرامون پاره‌ای از اخبار مبنی بر اینکه وی به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت دوازدهم انتخاب شده است، اظهار داشت: بحثی با بنده در مورد حضور در کابینه دوازدهم انجام نشده است و نخواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه اگر پیشنهادی از سوی دولت در مورد حضور در کابینه به شما داده شود قبول می‌کنید یا خیر، گفت: اگر پیشنهادی هم مطرح شود بنده آمادگی بازگشت به دولت را ندارم.