حسین کمالی، رئیس خانه احزاب ایران: در کشور ما حتی احزاب شناخته شده هم توانایی انجام کاری ندارند/ کاندیداها پس از رای‌آوری یادشان می‌افتد که خودشان رای داشتند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام رئیس خانه احزاب ایران گفت: در کشور ما حتی احزاب شناخته شده و قدرتمند نیز توانایی انجام کار ندارند نه مانیفستی ارائه داده اند و نه سازمان و تشکل درستی دارند و نتوانسته اند اقدام عملی خوبی از خود در صحنه های مختلف نشان بدهند.

‌ حسین کمالی، رئیس خانه احزاب ایران در مورد علت افول احزاب طی سال های اخیر گفت: فعالیت احزاب هیچگاه چه قبل و چه بعد از انقلاب از رونق برخوردار نبوده و باید افزایش پیدا کند و اثر بخشی داشته باشد ولی واقعیت این است که حزب در نظام جمهوری اسلامی به طور جدی به رسمیت شناخته نشده است و نقش احزاب پر رنگ نیست. شاید دلیل آن این است که احزاب می بایست اولین چیزی را که انکار کنند فلسفه و دلیلی است که تشکیل شده اند تا قدرت را در دست بگیرند.

احزاب در نظام سیاسی ما برای اینکه فعالیتی داشته باشند ابتدا خود را از تلاش برای کسب قدرت مبرا بدانند اینکه می خواهند جایگزین حکومت مستقر شوند و تغییر سیاست در کشور به صورتی که با آنچه قبل از آن طراحی شده متفاوت باشد در کشور ما مورد قبول نیست. از این رو به احزاب به گونه ای نگاه می شود که نباید نقش زیادی داشته باشند و نقش آنها باید در همین حد باشد که بازار گرم کن انتخابات و نمایش دهنده ی دموکراسی سیاسی باشند.

به گزارش برنا، او ادامه داد: از دید برخی سیاسیون مثلا احزاب نباید نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و ایراداتی که به آن وارد می دانند مطالبی بگویند. اگر قرار باشد احزاب حرفی بزنند که برای مسئولین و برگزار کنندگان انتخابات ناخوشآیند باشد به آنها به چشم عناصر نامطلوب نگاه می شود و احزابی که همراه نیستند در حالیکه در دنیا، احزاب شکل می گیرند تا به صورت مسالمت آمیز مجلس و دولت را در دست بگیرند و سیاست هایی را که اعلام می کنند اجرا کنند. ما در کشور خود قادر به اینگونه تحول طلبی نیستیم و احزاب معمولا بر اساس برنامه حرکت نمی کنند.

کمالی تاکید کرد: تنها در زمان انتخابات است که کاندیداها جزوه و کاغذی را در برنامه تلویزیونی به عنوان برنامه در دست می گیرند و خودشان و بقیه مردم می دانند که این برنامه ها جدی و عملیاتی نیستند و حتی اگر به قدرت برسند به این دست نوشته های تخیلی و غیر واقعی، عمل نخواهند کرد.

او یادآور شد: کاندیداها بعد از رای اوری اولین چیزی که ابراز می کنند این است که ما حزبی نیستیم و خودمان رای مردم را کسب کرده ایم و این با روش آنها که قبل از انتخابات متفاوت است. آنها در زمان انتخابات از گروه ها و احزاب می خواهند که حمایتشان کنند و بعد از انتخابات مدعی می شوند که خودشان رای داشتند و مقبول ملت بوده اند.

رئیس خانه احزاب ایران تصریح کرد: قبل از این ۲۵۰ حزب و سازمان و گروه سیاسی ثبت شده بود در دوره من چندین حزب حذف شد و امروز نزدیک به ۱۵۰ حزب وجود دارد؛ این احزاب می بایست خود را با شرایط تطبیق بدهند و توانایی های خود را عرضه کنند و حضور خود را مطرح و یا صحنه را خالی کنند. در کشور ما حتی احزاب شناخته شده و قدرتمند نیز توانایی انجام کار ندارند نه مانیفستی ارائه داده اند و نه سازمان و تشکل درستی دارند و نتوانسته اند اقدام عملی خوبی از خود در صحنه های مختلف نشان بدهند.

او در توصیه به رییسی برای مواجهه با سازو کار احزاب کشور گفت: شایسته است هر رییس جمهوری باید بیاید و ساختار پیشرفته و متمدنانه ای که در جهان امروز برای تشکیل دولت و تشکیل حکومت وجود دارد، بپذیرد و انتخابات منطقی برگزار کند و به رای و نظر مردم احترام بگذارد و قبول کند که احزاب و گروه ها، باید نقشی اساسی داشته باشند تا قدرت بگیرند. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا احزاب هستند که حرف می زنند و تصمیم می گیرند اگر از دولتمردی نارضایتی وجود داشته باشد در حقیقت از احزابی که آنها را به انتخابات دعوت کرده اند، گله‌مند و ناراضی خواهند شد نه از کل حکومت و نظام سیاسی.