حضور جهانگیری در استانبول برای شرکت در اجلاس دی ۸

نگام، بین الملل – اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران برای شرکت در نهمین اجلاس گروه «دی ۸» از آنکارا به استانبول آمد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران برای شرکت در نهمین اجلاس گروه «دی ۸» متشکل از هشت کشور اسلامی در حال توسعه ساعت ‌۱۷.۱۰ به وقت محلی ترکیه از آنکارا به استانبول آمد.

جهانگیری در فرودگاه آتاتورک استانبول توسط واصب شاهین، استاندار، مولود اویسال، شهردار استانبول و برخی مقامات ترک و ایرانی مورد استقبال قرار گرفت.