حذف نام پرویز فتاح از لیست اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها حکایت از آن دارد که نام پرویز فتاح از لیست تمامی نامزدهای ریاست جمهوری دوره سیزدهم انتخابات خط خورده است.

بر اساس این خبر ، حتی جبهه پایداری نیز حاضر نشده که نام او را جزو گزینه های احتمالی نیز قرار دهد.