حقوق بازنشستگان با همسان سازی هم به خط فقر نمی‌رسد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محسن ایزدخواه بیان کرد: شکافی میان حداقل دستمزد که مصوبه شورای عالی کار است و خط فقر وجود دارد، که با همسان‌سازی دستمزد برطرف نمی‌شود.

به گزارش «نود اقتصادی»، محسن ایزدخواه، معاون اسبق تامین اجتماعی اظهار داشت: شکافی میان حداقل دستمزد که مصوبه شورای عالی کار است و خط فقر وجود دارد، که با همسان‌سازی دستمزد برطرف نمی‌شود. اگر میانگین خط فقر را ۴.۵ ‌میلیون تومان در نظر بگیریم با همسان‌سازی حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال خدمت و آیتم‌هایی که وجود دارد، نهایتا به دو و نیم تا سه‌میلیون تومان خواهد رسید، هر چند که این میزان نسبت به حقوق قبل آنها حدود ۲۶‌ درصد افزوده شده است و یک قدم به جلو برداشته شده، اما تا برقراری یک زندگی عزت‌مندانه و شرافت‌مندانه برای بازنشستگان فاصله زیادی وجود دارد.