حلوصی آکار: تروریستها هنور از شمال سوریه عقب نشینی نکرده اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، سازمانهای تروریستی هنوز هم از منطقه امن در شمال سوریه عقب نشینی نکرده اند

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، سازمانهای تروریستی هنوز هم از منطقه امن در شمال سوریه عقب نشینی نکرده اند.

حلوصی آکار در مصاحبه با گزارشگر سی ان ان اظهار داشت، ترکیه به تمامیت ارضی سوریه و دیگر کشورهای همسایه اهمیت می دهد.

وزیر دفاع ملی ترکیه گفت، هدف ما از ترتیب عملیات چشمه صلح اشغال خاکهای دیگر کشورها نبوده و تنها مبارزه با سازمانهای تروریستی را مورد هدف قرار دادیم.

وزیر دفاع ملی در ادامه سخنان خود گفتند، امریکا و روسیه متعهد شدند که سازمانهای تروریستی از شمال سوریه خارج خواهند شد. فقط سازمان تروریستی ی پ گ هنوز هم به حملات خود ادامه می دهند. سازمان تروریستی مذکور به اقدامات بیشماری دست زده و ما نیز با آنها مبارزه می کنیم.