حل مشکلات به زبان ساده؛ فرهنگستان زبان: مردم به‌جای «بیلبورد» بگویند «آگهی نمـــا»

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی توضیحی را درباره واژه معادل «بیلبورد» ارائه کرده است.

صفحه این گروه در فضای مجازی دراین‌باره نوشته است: «انگلیسی‌زبانان این سازه را که برای نصب آگهی در خیابان‌های پررفت‌وآمد و بزرگراه‌ها نصب می‌شود، billboard نامیده‌اند که در لغت به‌معنی «تخته‌ای برای اعلان عمومی» است.

همچنین در ادامه آمده است که در فارسی به آن «آگهی‌نما» می‌گوییم.»