“حمایت ترکیه از پناهجویان بی‌نظیر است”

نگام ، بین الملل _ در بیانیه‌ای که پس از کنفرانس بروکسل تحت عنوان «حمایت از آینده سوریه و منطقه» منتشر شد سیاست‌های ترکیه در خصوص پناهجویان “سخاوت بی‌نظیر” اعلام شد.

 

به گزارش آناتولی فارسی ، در «سند همکاری با ترکیه» که پس از کنفرانس بروکسل تحت عنوان «حمایت از آینده سوریه و منطقه» در پایتخت بلژیک تحت نظارت اتحادیه اروپا و سازمان ملل منتشر شد، سیاست‌های ترکیه که از بیشترین پناهجو در خاک خود میزبانی می کند، توسط جامعه بین‌املل “سخاوت بی‌نظیر” توصیف شد.

در این سند که پس از نشست دو روزه با حضور نمایندگانی از ۸۵ کشور و نمایندگان سازمان ها و نهادهای مختلف منتشر شد، آمده است: “از آغاز بحران سوریه دولت و مردم ترکیه در خصوص حمایت از پناهجویان سخاوت بی‌نظیر نشان داده‌اند. ترکیه همچنین برای استفاده پناهجویان از خدمات بهداشتی، آموزش ، استخدام و خدمات اجتماعی نیز تلاش کرد”.

در این سند همچنین با اشاره به اینکه ترکیه بیش از ۳.۵ میلیون پناهجو که نیمی از آنها کودک هستند، میزبانی می کند، بر ادامه بحران در سوریه و ضرورت حمایت جامعه بین‌املل از دولت و مردم ترکیه تاکید شد.