حمایت خبرگزاری موسوم به انقلابی از عدم همراهی جمهوری اسلامی با مقاومت پنجشیر/ تاج زاده ها، زیباکلام ها و عباس عبدی گروهبان های سایبری آمریکا در ایران هستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخبرگزاری موسوم به جریان انقلابی نوشت: ماجرای جنگ پنجشیر و طالبان درست بعد از شکست فضاحت بار آمریکا و فرار تحقیر آمیز آنها از افغانستان اتفاق افتاده و این یک ماموریت است که گروهبان های سایبری آمریکا در ایران مانند امثال تاج زاده ها، زیباکلام ها و عباس عبدی ها به دنبال دستور بنگاه های جاسوسی و رسانه ای آمریکایی به دنبال دامن زدن به بحران های افغانستان با حمایت از جنگ های داخلی در این کشور باشند.

خبرگزاری راه دانا موسوم به خبرگزاری جریان انقلابی با انتشار مطلبی در خصوص حمایت از سیاست ایران در برابر مقاومت مردم افغانستان در برابر تروریست های طالبان نوشت:

“ماجرای جنگ پنجشیر و طالبان درست بعد از شکست فضاحت بار آمریکا و فرار تحقیر آمیز آنها از افغانستان اتفاق افتاده و این یک ماموریت است که گروهبان های سایبری آمریکا در ایران مانند امثال تاج زاده ها، زیباکلام ها و عباس عبدی ها به دنبال دستور بنگاه های جاسوسی و رسانه ای آمریکایی به دنبال دامن زدن به بحران های افغانستان با حمایت از جنگ های داخلی در این کشور باشند و برخلاف سناریو ها و بازیگری های گذشته خود چندان حرفی از مذاکره و صلح به میان نیاورد… این یعنی دم خروس هماهنگی کامل و سیستماتیک یک جریان سیاسی در ایران با دولت آمریکا”