حملات هوایی به ادلب ادامه دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنیروهای رژیم اسد و روسیه به مراکز مسکونی منطقه کاهش تنش در ادلب و خطوط جبهه مخالفین نظامی حملات زمینی و هوایی ترتیب دادند

نیروهای رژیم اسد و روسیه به مراکز مسکونی منطقه کاهش تنش در ادلب و خطوط جبهه مخالفین نظامی حملات زمینی و هوایی ترتیب دادند.

در این چهارچوب برخی از نقاط استراتژیک در استان ادلب با بمبهای بشکه ای مورد خمله قرار گرفتند.

براساس اظهارات مقامات جناح مخالف، جنگنده های روس به روستاهای کفرسجنه، رقایه و نوکیر حمله هوایی ترتیب دادند.

در این حملات کسی کشته و یا مجروح نگردید.