حمله ای هوایی به انبار مهمات نیروهای شبه نظامی شیعه حشدی شعبی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحمله ای هوایی به انبار مهمات متعلق به نیروهای شبه نظامی شیعه حشدی شعبی در بغداد پایتخت عراق انجام شد

حمله ای هوایی به انبار مهمات متعلق به نیروهای شبه نظامی شیعه حشدی شعبی در بغداد پایتخت عراق انجام شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی، ساعات دیروقت شب گذشته توسط یک پهباد، به انبار مهمات نیروهای حشدی شعبی در منطقه مدائین، حمله ای ترتیب یافته است. محل مورد هدف بزرگترین انبار مهمات متعلق به نیروهای شبه نظامی بوده است.

در رابطه با این حمله هیچ بیانیه ای از سوی حکومت عراق صادر نشده است.

گفتنی است قبلا نیز در مناطق مختلف عراق  به پایگاهها و انبارهای مهمات حشدی شعبیها، حملاتی ترتیب می یافت.