حمله به عین الاسد آیا پای ایران در میان است؟

محمد ارسلانی

تنها پس از یک روز از افشاگری آمریکا علیه حمله قبلی ایران به عین الاسد
این پایگاه توسط خمپاره و موشک مورد اصابت قرار گرفت
نیروهای مقاومت عراقی فارغ از سیاست های دولت عراق
دست به یک ریسک بزرگ زده اند
حمله این گروه ها قطعا طی روزهای آینده با واکنش مناسب امریکا همراه خواهد بود
اما در این میان یک سوال مهم مطرح است
آیا ایران در پشت پرده اقدامات گروه های مقاومت قرار دارد؟
اگر ایران طراح این حملات باشد معادلات در منطقه از آنچه که هست پیچیده تر خواهد شد