حمله به پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفت.

پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفت.

 شبکه رسانه های امنیتی وابسته به حکومت عراق، پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد روز سه شنبه مورد حمله راکتهای کاتیوشا قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است که این حمله راکتی هیچ‌گونه تلفاتی نداشته است.