حمله خبرگزاری سپاه فارس به مجری خانم رادیو جوان: سوال‌های جهت‌دار و سخنان غیرواقع در شأن رسانه انقلاب اسلامی است!

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممصاحبه مجری رادیو جوان با شهریاری رئیس کمسیون بهداشت و درمان با اعتراض شدید خبرگزاری فارس همراه شده است.

خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت که مصاحبه شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با مجری رادیو جوان درباره واکسن این روزها تیتر اصلی رسانه های ضدانقلاب قرار گرفته است. پرسش و پاسخ از مسوول، صادقانه و صریح و واقع بینانه حق رسانه است. اما سوال‌های جهتدار و هدایت مسوول به سخنان حاشیه‌ساز و غیرواقع در شأن رسانه انقلاب اسلامی است؟

به نوشته فارس، مصاحبه مجری رادیو جوان با شهریاری رئیس کمسیون بهداشت و درمان را هرکس گوش دهد تائید می‌کند که مجری تلاش کرده است با سخنان غیرواقع و با ادبیاتی کاملا مشابه رسانه‌های ضدانقلاب مصاحبه شونده را عصبی و وادار به اعتراف علیه تولید واکسن ایرانی کند. مجری رادیو جوان در اظهاراتی کذب کشته شدن مردم در بیماری کرونا را گردن تولید واکسن ایرانی می‌اندازد و از مصاحبه شونده درخواست می‌کند تائید کند.

از این بدتر در اقدام غیرحرفه‌ای سوال‌هایی که نیازمند توضیح مشروح و با جزئیات است را درخواست می‌کند تنها با بله و خیر جواب دهد. آیا نظارتی نباید در تولید محتوای رسانه‌ای این برنامه وجود داشته باشد؟ آیا در موضوعی که تا این میزان از جهت سلامت روانی جامعه اهمیت دارد نباید یک سردبیر مجرب و مجری متعهد استفاده شود که سخن کذب نگوید و حرف‌های رسانه‌ای ضدانقلاب را تکرار نکند؟