حمله سایبری به وزارت راه و شهرسازی رسید؟

شنیده ها

مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده موضوع اختلال در سایت وزارت راه و شهرسازی توسط کارشناسان فنی این وزارتخانه در حال بررسی است.

پیش از ظهر دیروز اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی ظاهر شد که در پی آن سامانه وزارتخانه و سایت‌های زیر مجموعه آن از دسترس خارج شد.

این در حالی است که دیروز هم برای ساعاتی سیستم‌های کامپیوتری شرکت راه آهن دچار اختلال شد و به دنبال آن فعالیت تعدادی از خطوط قطار به تعویق افتاد و حتی لغو شد.

مسئولین راه آهن حمله سایبری به سامانه این شرکت را رد کرده اند