حمله مجدد اسراییل به سپاه قدس در سوریه

مهرداد شاکری

اسراییل در شب پیروزی دیپلماتیک خود در عرصه بین المللی که با تایید وجود اروانیوم در سایت تورقوزآباد از طرف آژانس بین المللی اتمی بدست آورد و سرمست از این اتفاق با حمله به پایگاه نظامی سپاه قدس در مرز سوریه و عراق توانست این پایگاه را با هشت موشک هوا به زمین منهدم نماید
این حمله یکی از نزدیک به ۳۰۰حمله موفق ارتش اسراییل به مواضع سپاه قدس در خارج از مرزهای ایران می باشد که همگی با موفقیت انجام شده است.
در حمله اخیر تعدادی از اعضا سپاه قدس کشته شده اند و تعداد زیادی از آنان زخمی گردیده اند.
سکوت سپاه در مورد این حملات نشان از ضعف سپاه در مقابل ارتش اسراییل دارد.
ضعفی که با شعاردادن و شاخ و شانه کشیدن های توخالی و پوشالی هرگز جبران نخواهد گردید