حمله مدعیان شفافیت به افشاگری میرسلیم

فردی به نام بیژن مقدم که گفته می‌شود مدیر مسیول سایت الف وابسته به احمدتوکلی مدیرعامل مرکزی موسوم به دیدبان شفافیت در انتقاد به افشاگری مصطفی‌میرسلیم درباره رشوه شهرداری قالیباف گفته‌است که به نظر می رسد آقای میرسلیم دچار تکروی هایی شده که در نتیجه این تکروی ها، بی دقتی هایی را در بیان مطالب مدنظرش مشاهده می‌کنیم. مثال بارزش همین موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است.
مطلبی که آقای میرسلیم بیان کرده آنقدر فاقد دقت های لازم است که مورد سوءاستفاده افراد و رسانه های خارجی قرار گرفت.

باید روشن شود که مواضع آقای میرسلیم را باید به حساب حزب موتلفه بگذاریم یا به حساب خود او. معتقدم با توجه به خوش نام بودن حزب موتلفه حزب موتلفه باید به این سئوال پاسخ دهد.هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نمی دانم موضوع شکایتی درباره آقای میرسلیم به هیأت نظارت ارجاع شده است یا خیر، اگر رفتار نماینده ای موجب وهن مجلس یا جایگاه نمایندگی شود.امیدوارم موضوعی که آقای میرسلیم اخیرا بیان کرده مثل مصاحبه اش با بی بی سی نباشد، که آنجا هم وقتی مصاحبه پخش شد گفت «نمی دانستم چه کسی با من تماس گرفته و نمی دانستم رسانه بی بی سی است.» از کسی که سابقه فعالیت سیاسی دارد انتظار می رود این دقت ها را مدنظر قرار دهد.

این مدعیان شفافیت که حتی افشاگری‌های هم جناح‌های خود را تحمل ندارند دست کم صبر داشته‌باشند تا قوه‌قضاییه به پرونده رسیدگی کند و اگر حرف‌های میرسلیم به نتیجه نرسید سپس گریبان چاک کنند.