حمله ی تروریستی نیوزلند


« حامد تقوی »

مظنون اصلی حمله تروریسیتی به مسلمانان نیوزلند در مساجدشان کار دیوانه ای دست راستی است

که میگوید تحت تاثیر آثار نویسنده ی بنجل و دست راستی فرانسوی ، رنو کامو ، بوده است.

نفرت پراکنی علیه مسلمانان، سیاهان و اقلیتهای جنسی چیز تازه ای در جهان لیبرال دموکراسی نیست.

چیزی که در جهان لیبرالیستی تولید و بازتولید میشود

و با اسم آزادی گره میخورد ،

ترویج خشونت در جعبه ای شیک و زیباست.

از طرف دیگر نحوه ی فیلم برداری از این اتفاق دقیقا مانند بازی های کامپیوتری هست.

نوع عوض کردن خشاب، نحوه ی چرخش، نوع تیر اندازی،

همه و همه نتیجه ی منطقی یک تفکر لیبرالیستی در سطح جهان است.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام