حمید بقایی: شرایط روحی و‌ روانی‌ام بسیار خوب است ، فرزند خلف پدرتان نیستید اگر فیلم غذا خوردنم را منتشر‌ نکنید

نگام ، سیاسی _ حمید بقایی با اشاره به ادعای کذب یک‌ خبرگزاری بدنام امنیتی مبنی بر اینکه او در زندان به صورت مفصل غذا خورده و در اعتصاب غذا نیست، گفت: متولیان این‌ رسانه فرزند خلف پدرشان نیستند اگر فیلم غذا خوردن بنده در زندان را منتشر نکنند!

حمید بقایی در تماس با دولت بهار اظهارکرد: اظهاراتی که درباره شرایط روحی و‌ روانی نامساعد بنده مطرح شده، چرند و کذب محض است. فشار اعتصاب غذا اگرچه اثرات سخت خود را بر جسم من تحمیل کرده اما شرایط روحی و‌ روانی بنده بسیار خوب است.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد اظهارنظرهای کذب درباره شرایط روحی و‌‌ روانی بنده اهداف دیگری را دنبال می‌کند. بنده تاکید می‌کنم که در زندان هیچ دارویی مصرف نمی‌کنم و خودکشی هم نخواهم کرد.

آقای بقایی با اشاره به ادعای کذب یک‌ خبرگزاری بدنام امنیتی مبنی بر اینکه او در زندان به صورت مفصل غذا خورده و در اعتصاب غذا نیست، گفت: متولیان این‌ رسانه فرزند خلف پدرشان نیستند اگر فیلم غذا خوردن بنده در زندان را منتشر نکنند!