حواشی عجیب پیرامون احمدی نژاد

شنیده ها

اوایل فروردین ماه بود که احمدی نژاد با حضور در اسلامشهر و رباط کریم با عده‌ای از ارذل و اوباش دیدار کرد.

نتیجه رصد و زیر نظر گرفتن برخی اراذل حاضر در آن دیدار نشان می‌دهد این افراد اخیرا سلاح خریداری کرده‌اند که هشداری جدی برای هفته‌ها و انتخابات آتی است.

گویا پس از انتخابات سال ۸۸ که سپاه از اراذل و اوباش برای فضاسازی و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات به نفع احمدی نژاد استفاده کرده بود ، اینک احمدی نژاد در غیاب شریک سابق خود یعنی سپاه ، راسا وارد گفتگو و تعامل با اراذل و اوباش شده تا در جریان انتخابات آتی در وقت لزوم از آنان استفاده نماید.

به نظر می رسد سپاه هم بی میل به انجام این حرکت توسط احمدی نژادی ها نیست تا با راه افتادن درگیری های مسلحانه بتواند با امنیتی کردن فضا و انتساب آن به عناصر خارجی ، فرصت مناسب برای توجیه سرکوب و انسداد فضا را داشته باشد.