حکایت کسی که هنرش فقط باجناق زاده حداد عادل بودن است و عادل عزیز


سید نادر آموزگار

حاتم طایی آن قدر دست و دل باز بود که حتی پیش از وفاتش این صفت خوب او تبدیل به مثل شده بود.


حاتم برادر حسودی داشت که به عکس وی هیچ صفت مثبتی نداشت

و در گمنامی کامل از شهرت فراوان حاتم رنج می برد.


او تصمیم گرفت از حاتم معروف تر بشود

اما تنها راهی که به مغزش خطور کرد ادرار کردن در چاه زمزم بود!


حالا حکایت رئیس بسیجی شبکه سه و باجناق زاده حدادعادل است و عادل عزیز

و شهرت به رنج برکف آمده برنامه خوب ۹۰.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام