حکومتی آشفته ، مردمی خشمگین

✍️حسین فرزین

کرونا در ایران می رود به سمت یک فاجعه.

حتی در کشورهایی که قرنطینه کامل نکردند نیز فاجعه کرونا باندازه ایران نبوده است.

از ابتداء آشکار بود که هم بی اعتمادی مردم به اخبار حکومتی در کنار سهل انگاری و بی اعتنائی به هشدارها و هم سانسور اخبار و پنهان کردن نتایج کرونا در موج اول، هر دو دست به دست هم داد و وضع کنونی را بوجود آورد. وضعی که بحران اقتصادی، تحریم ها و اختلافات درون حکومتی در حد مقابله صدا و سیما به دولت همگی در بوجود آمدن آن دست داشتند.

در این میان یک مجلس استصوابی هم روی دست مردم گذاشتند.

مجلسی که مصاحبه دو روز پیش نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی اش با سیما کاملا همسو با امریکا، اسرائیل و سلطنت طلب های خارج از کشور عمل کرد و حالا مانده اند که چگونه ادعاهای او در آن مصاحبه را جمع و جور کنند و این که سیما از کجا خط و فرمان گرفت تا این مصاحبه را انجام دهد.

مصاحبه ای که در آن ادعا شد دولت می خواست جزیره کیش را به چینی ها بدهد، اما مقاومت مردم و مجلس مانع شد.

آن هم مجلسی که هنوز فرصت نکرده آب بینی خود را بالا بکشد به یکباره موفق به این دستآورد شده است.

این مصاحبه در اصل ادامه جنجالی بود که احمدی نژاد در سخنرانی خود در سفر به گیلان، با ادعای محرمانه بودن قرارداد چین و ایران (طرحی که هنوز قرارداده نشده) آن را کلید زد و رضا پهلوی آن را روی هوا “بُل” گرفت.

حالا گفته می شود چندین روز است احمدی نژاد هفت رنگ، از رهبر جهموری اسلامی وقت ملاقات می خواهد تا به یک زبانی عذرخواهی و عقب نشینی کند اما به او وقت داده نمی شود.


به قول محتشم کاشانی:


«عذرخواهی کندم بعد از قتل


عذر بدتر ز گناهش نگرید»


همین خط فکری در مجلس حضور پر قدرت دارد. خطی که نماینده کمیسیون امنیت ملی اش در مصاحبه با سیما دنبال کرد و در واقع ادعای احمدی نژاد را پی گرفت. این همان مجلسی است که رهبر جمهوری اسلامی که نقش تعیین کنند در شکل گیری استصوابی آن داشت، آن را بهترین مجلس ۴۰ سال گذشته و مجلسی انقلابی معرفی کرد.


روحانی که این روزها مرتب در ستاد کرونا سخنرانی می کند، کم کم از واقعیات پشت پرده کرونا پرده بر میدارد و همزمان با آن، مجلس تیغ خود را علیه دولتی که در چنبره بحران اقتصادی و کرونا و کارشکنی های داخلی و محاصره خارجی قرار دارد تیزتر می کند.

مجلس که هنوز “نه به دار است و نه به بار” ۷ وزیر را به مجلس احضار کرده، سخیف ترین برخورد را با ظریف در مجلس کرد و همچنان در تدارک کشیدن قطعی آجر از زیر پای روحانی است.

هیچ دولتی حریف وضع بحران زده کنونی ایران نیست، مگر یک دولت وحدت ملی و تحت حمایت و اعتماد مردم. هر چه در این زمینه تاخیر شود، کار دشوارتر می شود.


ای کاش از خواب بیدار شویم