حکومت دورهمی

مژگان بیانی

نامه مهدی کروبی در حصر به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان حائز نکات با اهمیتی است و تاریخ یک انقلاب به یغما رفته است .

احمد جنتی در مصاحبه با روزی نامه کیهان از بی طرفی شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و شورای اسلامی گفته است که اقای کروبی با اشارات و اسناد متقن ا ز رد صلاحیت تعدادی از شیوخ خبرگان اول.

در ورود به خبرگان دوم بود و اصلاحات قانون اساسی دوم بجای مجلس خیرگان در بیت رهبری انجام شده است و رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای مجلس چون بهزاد نبوی در حالیکه تا چند ماه قبل از وزرای دولت بود ه است و وقایع منجر به انتخاب متقلبانه احمدی نژاد درسال ۸۴و کودتای انتخاباتی سال۸۸را نمونه هایی از نقض میثاق حکومت با ملت بر شمرد

و در پایان به احمد جنتی هشدارداد انتخابات مردمی را به پاشنه اشیل نظام تبدیل کرده ایدو این سرانجام حکومت دورهمی است
بنظر می رسد اقای کروبی در نامه های خود اسناد خوب و متقنی را به جامعه ارایه می دهد که پشت پرده تبهکاری نظامی است که به هیچگونه تعهدات انسانی و بین الملل پایبند نیست وفقط در پی حفظ اوجب واجباتش است