خامنه ای از علی انصاریان هم انتقام گرفت

محمد ارسلانی

مرگ سرزمینمان را احاطه کرده است
به هر طرف که رو میکنی بیرق عزا برپاست
و مردم از مرگ ناله سر می دهند
یکی دیگر از اسطوره های این سرزمین هم
بخاطر جهالت و نادانی علی خامنه ای
و دشمنی و عداوت وی با ایران و ایرانی
از میانمان مظلومانه پر کشید
تیم فوتبال۹۸ این بار ۹ نفره شد
علی انصاریان می توانست امروز زنده باشد
اما فکر میکنم خامنه ای از وی انتقام گرفت
چرا که علی انصاریان به عنوان یک سلبریتی سعی کرد
همیشه خنده را بر لب مردم بنشاند
و خود نیز زیرکانه قهقه سر داد درمقابل تزویر و ریا و سانسور
رهبر ایران از هر کسی که دلش برای ایران و ایرانی به عشق و مهر بتپد انتقام میگیرد
کسی چه می داند شاید نفر بعدی من یا شما باشیم