خامنه ای باید پاسخگو باشد


مهرداد شاکری


دشمنی رهبر ایران با ایران و ایرانی قابل انکار نیست
خامنه ای که باید به فکر رفاه و آسایش و آرامش مردم ایران باشد
به جای دلسوزی برای ایران و ایرانی و مشکلات فراروی کشور
فکر و ذکرش متوجه مردم سوریه و لبنان و یمن و فلسطین و عراق
و تروریست های افراط گرای اسلامی ست
رهبر ایران در طی ۳۲ سال گذشته بخش اعظمی از ثروت های ملی را
با هدف ترویج تروریسم و برادرکشی دینی و مذهبی
و دشمنی بی دلیل با مردم ایران و دنیای متمدن هدر داده است
رهبران دیگر کشورهای جهان با شیوع کرونا
تمام تلاش خود را با توجه به داشته هایشان برای مهار این بیماری مهلک انجام دادند
اما مخالفت رهبر ایران با ورود واکسن های موثر و ایمن کرونا به کشور
و ورود واکسن های ناایمن و غیرقابل اعتماد باعث شده تا مردم کشور
مثل برگ های درخت گروه گروه به زمین بیفتند و جان بدهند
ادامه وضع موجود نیز گواه این است که علی خامنه ای
مسول مستقیم تمام مرگ ها و دردهایی است
که بواسطه کرونا در کشور اتفاق می افتد
مرگ مهرداد میناوند اسطوره فوتبال ملی و باشگاه پرسپولیس
یکی از نشانه های قطعی دشمنی علی خامنه ای با مردم ایران است
وی که خود واکسن فایزر را استفاده کرده
در صحت و سلامت کامل
همچنان فرمان مرگ صادر می کند