خامنه ای با توهماتش مردم را به خاک سیاه می نشاند

✍️ رضا علیجانی

علیرغم مصونیت فعلی رئیسی اما فعالان حقوق بشری می‌توانند او را حداقل ذیل عنوان«عنصر نامطلوب» قرار دهند تا دیگر مقامات پذیرای او نباشند.

ترکیب کابینه رئیسی هنوز دقیقا مشخص نیست اما احتمالا تیمی شبیه دولت احمدی نژاد روی کار خواهند آمد.

آقای خامنه‌ای تصور میکند منویاتش همه درست بوده مجریان ایراد داشته‌اند. این توهم ایران را بر باد می‌دهد و مردم را به خاک سیاه می‌نشاند.

تفاوتهای مهم با دوران احمدی‌نژاد: درآمد سرشار نفت در کار نیست، دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ اتفاق نیفتاده و در سطح جهان مطرح نشده بود. حتی اعدام‌های ۶۷ هم…

پای جمهوری اسلامی با رئیس الوزرایی رئیسی روی مین رفته

طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی اگر بعد از یک رهبر مجلس خبرگان نتواند یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب کند شورایی سه نفره به طور موقت (و مشروط) وظایف رهبر را برعهده می‌گیرد: رئیس قوه قضائیه (اژه‌ای)، رئیس قوه مجریه (رئیسی) و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام (فرضا احمد خاتمی)