خامنه ای در ایستگاه آخر ، ماه های آخر رهبری خامنه ای…

مهرداد شاکری

بنا به گفته منابع مطلع و آگاه  که نخواستند نامشان فاش شود

بیماری علی خامنه ای رهبر ایران

به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است

پزشکان با توجه به موثر نبود درمان ها برای بهبود کامل رهبر ایران

و پیشرفت غده سرطانی در بدن ایشان

از درمان وی قطع امید نموده اند

بین ۸ تا ۱۲ ماه به پایان عمر پزشکی و علمی خامنه ای زمان باقی است

آخرین ماه های رهبری خامنه ای در حال سپری شدن می باشد

به نظر می رسد در آینده ای نزدیک

باید شاهد تغییر تحولات بسیاری در سپهر سیاسی کشور باشیم

نگام ، ناگفته های ایران ما