خامنه ای در دام ترامپ

مهرداد شاکری

بازی پیچیده ترامپ در مقابل خامنه ای یکی از پیچیده ترین بازی ها در دنیای سیاست در طول ۴۰ سال گذشته از عمر انقلاب ایران می باشد
رییس جمهوری که وی را دیوانه خطاب میکردند در حال پیروزی در سخت ترین شطرنج سیاسی می باشد
ترامپ با خروج از برجام و حرکت مهره های خود در این شطرنج کار را برای رهبر ایران سخت تر از همیشه کرده است
خامنه ای چه تن به مذاکره بدهد چه تن ندهد بازنده است
برد نهایی از آن ترامپ اشت