خامنه ای دیگر محبوب روسیه نیست

مهرداد شاکری

به نظر می رسد رهبرایران برای روسیه تبدیل به مهره سوخته شده باشد و کارایی خود را از دست داده است
اجماع جهانی علیه ایران و رهبر ایران بدون چراغ سبز روسیه امکان نداشت
ترامپ و پوتین در جهت حفظ منافع ملی خود برای حذف خامنه ای و حکومت وی در پشت پرده به توافق رسیده اند
وابستگی حاکمیت ایران به روسیه در طی چندسال اخیر به شدت افزایش یافته بود و پوتین به عنوان حامی قدرتمند رهبر ایران راه را برای تندروی های وی باز گذاشته بود
اما در تحولات اخیر روسیه منافع ملی خود را در کنارگذاشتن رهبر ایران از بازی قدرت در منطقه می بیند و به ترامپ برای سرنگونی رهبر ایران چراغ سبز نشان داده است
ایران قربانی خدمت خامنه ای به روس ها گردیده است