خامنه ای و چالش مشروعیت


مهرداد شاکری

رهبر جمهوری اسلامی که نایبی امام عصر شیعیان را جزو القاب و صفات خود می داند و به عنوان ولایت مطلق فقه پس از ۳۰سال رهبری با چالشی جدی روبروست
رهبرچمهوری اسلامی که رییس دستگاه قضا را با حکم خود منصوب می کند و با تعاریف طرفدرانش که وی را در حد معصوم بالا برده اند با رو شدن فساد گسترده آملی لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه با سوال های بسیاری روبرو گردیده است
رهبری که امرای تحت امر وی در فساد غرق شده اند چگونه می تواند داعیه رهبری بر جهان اسلام و حتی ایران را داشته باشد وقتی که بصیرت آن را نداردکه مدیرانی سالم و پاکدست را برجان و مال و ناموس مردم بگمارد.
براستی خامنه ای چه ویژگی و مشروعیتی دارد که همچنان از اریکه قدرت پایین نمی آید و با جهل و نادانی کشور را به لبه پرتگاه برده و کشور در حال سقوط به دره ای از فقر و فساد و گرانی و تورم می باشد.
مردم باید خامنه ای را از تخت سلطنت به زیر بکشند