خامنه ای و کارنامه ای سیاه

مهرداد شاکری

اگر بخواهیم نگاهی گذرا و اجمالی به ۳۱ سال رهبری سیدعلی خامنه ای به ایران و گروه های نیابتی تحت امر خود بیندازیم با کارنامه ای با دو بازدهی کاملا متفاوت روبرو خواهیم شد
علی خامنه ای در ایران و به عنوان یک رهبر در طی تمام این سال ها تا آنجا که در توان داشته است دست به سرکوب گسترده مردم و سواستفاده از موقعیت خود پرداخته است و آگاهانه با تصمیم گیری های حساس از ایران ویرانه ای ساخته که برای آبادانی اش باید ده ها سال تلاش مستمر انجام داد.خامنه ای در اداره کشور و حفظ منافع ملی کارنامه ای مردود دارد اما کارنامه خامنه ای درمورد اداره گروه های نیابتی از منظر وضع معیشتی و رفاه نیروهای تحت امر خود بسیار درخشان می باشد و این نیروها از همه نظر تامین بوده اند
خامنه ای هبری است ضد ایران و ایرانی که در دفاع از مردم و منافع ملی جاهلانه و نابخردانه عمل کرده است
در آینده ای نزدیک خامنه ای بابت این کارنامه سیاه محاکمه خواهدشد و تاوان پس خواهد داد