خامنه ای و گفتگو با امریکا

 

 

مهرداد شاکری

 

خامنه ای در سخنرانی های عمومی و حتی خصوصی اش

شعار مرگ بر امریکا سر میدهد

مسولان را از ارتباط و گفتگو با امریکا بر حذر می دارد

اما پایه های سلطنتش چنان ضعیف شده

و چنان در بن بست ندانم کاری گیرافتاده

که در نهان از هرروشی برای کسب رضایت غرب استفاده می کند

تگ کردن ترامپ و پمپئو و بولتون در وئیتر خامنه ای

باب گفتگویی است زیرکانه

که نشان می دهد رهبر ایران قصد  دارد قبل از سرنگونی

با استفاده از فضای مجازی با دولت امریکا وارد گفتگو شود

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام