خاموشی شعور ، نعره شعار

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حسین فرزین

خاموشی های نوبتی، غیر نوبتی و چند ساعت یکبار به تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر بازگشته است. از جمله در غرب تهران روز گذشته از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ۸ شب برق قطع بود. در تبریز و اصفهان، مشهد، ساری و… نیز خبرهای رسیده حکایت از قطعی برق چند ساعته در طول روز دارد.

هنوز فریاد تشنگان خوزستان را نتوانسته اند در گلو خفه کنند که بزودی فریاد “خاموشی نمی خواهیم” در شهرها شروع خواهد شد. قطع برق فاجعه حاکم بر بیمارستانها و کشتار کرونائی مردم را دو چندان و ده چندان کرده است. جان کادر درمانی به لبشان رسیده است. فایل صوتی خانم دکتر ثقفی که سرگروه و پزشک دو بیمارستان در مشهد است، رنجنامه کادر درمانی و مردمی است که یا پشت در بیمارستانها صف کشیده اند و یا در گورستانها قربانیان را به خاک می سپارند. این فایل صوتی از روز دو شنبه وسیعا در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد و باور کنیم که اشک بسیاری را در آورده است.

حکومت هنوز نمی خواهد درک کند که این رویدادها هر کدام جرقه ایست به خرمن خشم مردم، خشمی که با حسین حسین گفتن در این ایام و تاسوعا و عاشورا و هیات های مذهبی را شمع بدست در تاریکی “شام غریبان” در خیابانها و محلات گرداندن نه این مشکلات حل می شود و نه درد ناشی از بحران همه جانبه ای که گریبان نظام و جامعه را گرفته درمان!

بانگی که آیت الله جوادی آملی علیه دامن زدن به خرافات در قم بلند کرده، بزودی از گلوی شمار دیگری از روحانیون که نگران آینده روحانیت شیعه در ایران شده اند نیز بلند خواهد شد. شاید برای مردمی که تاریخ نمیدانند و از حوادث دگرگون کننده در ایران و منطقه کم اطلاع و بی اطلاع هستند باور کردن این واقعیت که وقتی بحران سراپای یک حکومت و جامعه را می گیرد و بانگ اعتراض ها خاموش نمی شود، کم کم در بدنه و حتی در میان نظامیان ارشد یک نظام هم تزلزل در سرکوب و سانسور و انکار آغاز می شود. همان نگرانی که گریبان روحانیت را اکنون گرفته، بی شک گریبان شماری از فرماندهان را هم خواهد گرفت. همانگونه که گریبان نه تمام روحانیت، بلکه شماری از آنها را گرفته است.

شام غریبان مردم ایران، اکنون سالهاست آغاز شده است. آن روزها که مردم فریاد می زدند “یا حسین، میرحسین” حکومت باید می فهمید که وقت عقب نشینی و قبول اصلاحات و تحولات است نه وقت سرکوب و سپردن سکان ریاست جمهوری برای چهار سال دیگر بدست فردی مثل احمدی نژاد که بخش مهمی از فاجعه امروز زیر سر او و دارودسته ایست که با خود به کاخ ریاست جمهوری برده بود.

هیات علمدار مشهد الرضا، دیشب، عکس ها از کانال تلگرام خودشان

اگر حاکمیت قانون در کشور حکمفرما بود همین امروز سخنران و مداح و هیات امنای هیات باید بازداشت می شدند.

مجلسی چنین در هم تنیده آن هم در شهری که تا توالت های بیمارستان هم تخت گذاشته اند و دیگر کشش هیچ مریضی ندارد!

هم دین را به بازی گرفته اند و هم مردم را ملعبه خویش کرده اند.

ستاد کرونا دروغ است. وزارت بهداشت نداریم. قوه قضاییه خواب است. رییس جمهور در ماه عسل است و وضع روز به روز بدتر می شود.

انگار با ما شوخی شان گرفته است. آقا مردم داغدارند. خانواده ها دسته دسته جوان و پیر از دست می دهند.