خانه احمد شاملو ستاد رئیسی شد؟

شنیده ها

خانه ای که احمد شاملو شاعر بزرگ مدتی در آن زندگی کرده الان ستاد ابراهیم رئیسی شده است.

تصویری از این خانه با بنرهای رئیسی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

مشخص نیست این خانه حالا در اختیار چه فرد یا نهادی است که تبدیل به ستاد انتخاباتی شده است.