خانه ای روی فاضلاب / چهارمین کودک کوی سیاحی هم مرد و هنوز هیچ دستگاهی قصوری به گردن نمی گیرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، پاچه شلوارک های ورزشی را کشیده اند تا گودی زانو، دست می کشند پس گردن و ته مانده های عرق و شرجی را از روی پوست سرخ و سر کچل شان پس می زنند، چهار پنج نفرند اما سکوت شان به سکوت یک تن می ماند. بالای گود، روی خاکی که از سوز آفتاب برشته شده ، ایستاده اند و تلالو چشم های شان در عمق راکد آب خاموش می شود و بخار مسمومی که از سطح آب تصعید می شود، بوی پس گردن «محمدصادق» و «محمدعرفان» و «علی» را می دهد. اگر کسی بشمرد «یک، دو، سه»، شاید زانوهای یکی از آنها بلرزد، شاید خم شود، تاب بردارد که بپرد که دانه های درشت عرق را با آب بشورد و گردنش را تا انتها داخل آب ببرد و بیرون بیاورد، اما نه، حتی اگر کسی بشمرد «یک، دو، سه»، آنها نخواهند پرید.

نیلوفر رسولی در ادامه در اعتماد نوشت :

خورشید از پس سر، گردن را سرخ و خشک می کند، در آن گودالی که در عمق چهل سانتی اش، حتی خورشید هم عکس خودش را در آن، جا نمی گذارد، آنها خیره اند به گودال تا از پس سیاهی و لجن، دست هایی یک ساله بیرون بیایند، دست هایی باد کرده، دست هایی که زیر هرم آفتاب و لجن های شعله ور سرد سردند. مرگ در «کوی سیاحی» اهواز، به زبان فاضلاب با کودکان سخن می گوید.

آن سوی خانه


پاهای «صدیقه» تازه جان گرفته بودند، حالا می توانست کمی بایستد و دو سه قدم بردارد، بعد که صدای دست زدن پدر و مادرش را بشنود، خودش را خلاص کند از آن فشاری که برای راه رفتن به زانوهای کوچکش می دهد. بیفتد تلپی روی زمین و رها کند این درد آموختن و راه رفتن را. شبی که همسایه در خانه را زد، دو ساعت مانده بود تا نیمه سال پایان یابد، صدیقه داخل پذیرایی کوچک خانه نشسته بود، مادرش را می دید که در آشپزخانه دنبال آرد می گشت، صدیقه اما می خواست که بازهم روی پاهایش بایستد، بازهم راه برود و صدای تشویق مادرش را در گوشش بشنود. مادر با عجله آرد را داخل قابلمه رویی ریخت، چادری سر کرد و همان طورکه سریع از خانه خارج می شد، به صدیقه گفت همانجا بماند، شاید اگر مادر می دانست که این آخرین باری است که دخترش را با آن چشمان گرد متعجب و دهان کوچک می بیند، دهان کوچکی که هنوز با کلام آشنا نشده بود، صدیقه را بغل می کرد و با قابلمه آرد به در خانه همسایه می رفت. اما مادر رفت، همسایه چندان فاصله ای با فرعی ششم خیابان فلاح نداشت، در باز بود و شب از کوچه های بدون چراغ، داخل پذیرایی می ریخت، صدیقه بار دیگر روی دوپاهایش ایستاد، بدون اینکه بداند دو قدم بیرون از در خانه چه سرنوشتی در انتظارش هست، به سوی آن باریکه باز در رفت، به استقبال مرگ. چاه مرگ تنها چند قدم تا در اصلی خانه فاصله داشت، پدر و برادر بزرگ تر صدیقه داخل خانه بودند و از آن سوی پذیرایی، سیاهی کوچه را نمی دیدند، گام لرزان آخر صدیقه، به کانالی رسید که فاضلاب خانه را در خود کشیده بود. صدیقه در سیاهی شب در فاضلابی با عمق چهل سانتی متر فرو رفت و تا زمانی که مادر به خانه بازگردد، کسی از غیبت او مطلع نشد. وقتی که مادر صدیقه به خانه رسید، کمی گوشه، کنار خانه را گشت، بعد از دقایقی که دختر یک ساله شان را صدا زدند و خبری باز نیامد، پدر ترس دزدیدن دختر را در دل تاریکی شب به دل راه داد، در فرعی ششم فلاح کوی سیاحی، هیچ چراغی روشن نبود، اگر چراغ ها را شهرداری روشن می کرد، آنها در همان قدم دخترشان را غوطه ور در فاضلاب می دیدند، اما کوچه تاریک بود و بعد از دقایقی جست وجو، برادر بزرگ تر، با چشمانی گشاد به فاضلاب مقابل خانه اشاره کرد، صدیقه آنجا بود، با بدنی سرد و ریه هایی پر از فاضلاب، پاهای صدیقه دیگر نمی لرزید. «جابر حیدری» پدر صدیقه است، او حالا فرصتی برای عزاداری ندارد، پشت تلفن به «اعتماد» می گوید که پزشکی قانونی علت فوت را «خفگی در آب» نوشته است، درصورتی که صدیقه در لجنزار فوت کرد، حالا آقا جابر از آبفا و شهرداری شکایت کرده و گزارش پزشکی قانونی چندان کمکی به او نمی کند، آقا حیدر می گوید: «ما قبلا هم به مسوولان تذکر داده بودیم، اما آنها چشمان شان را بسته اند و به هیچ زوری هم نمی خواهند وضعیت ما را ببینند.» پدربزرگ صدیقه، سال ۱۳۶۳ در عملیات خیبر به شهادت رسیده است، حالا پسر این شهید، بیکار و اجاره نشین است، هر روز صبح در گوشه ای از میدان محل می نشیند تا بلکه کاری پیدا کند، در این میان نیز به عزای دختر یک ساله اش نشسته است.

جزیره ای در حصار فاضلاب


«صدیقه نخستین قربانی نیست، آخری هم نخواهد بود.» نامش «سعید بیت سیاح» است، او را امین کوی سیاحی می نامند، سال ۱۳۶۲، دوم راهنمایی را می خواند که به همراه خانواده ساکن کوی سیاحی اهواز شد، جایی که روزی زمین های آباد داشت، مردمانش کشاورز و دامدار بودند و کسی از آنها با عنوان ساکنان غیررسمی یاد نمی کرد. امین محل، از «صدیقه حیدری» می گوید، دختر یک ساله ای که سرنوشتش مثل «محمدصادق زرگانی»، «محمدعرفان عبیداوی»، یک سال و نیمه و «علی بروایه» با سه سال سن گره خورد، تمام این کودکان از فاصله ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد سال جاری در فاضلاب روباز کوی سیاحی به کام مرگ رفته اند، حالا حتی مرگ چهارمین کودک نیز سرنوشت این مردم را تغییر نمی دهد، پدر صدیقه تا آخر عمر هر روز باید از قتلگاه دخترش بگذرد، جایی مقابل خانه. حالا ۳۵ سال از زمانی می گذرد که آقا سعید، ساکن کوی سیاحی شد، بعد از اینکه کوی سیاحی در میان گسترش شهر اهواز فراموش شد، بعد از اینکه خانه های روستایی به خانه های شهری بدل شدند، آقاسعید آستین بالا زد و همزمان که در مقطع راهنمایی درس می داد و معاون بود، بازنشسته های فرهنگی و دولتی را گرد هم آورد تا مسائل آب و فاضلاب کوی را حل کنند. دوازده سال از آن روز می گذرد، دیگر آن روزهایی گذشته است که این منطقه جزو حریم اصلی شهر محسوب نمی شد، حالا آبفا، اداره برق و شهرداری ردیف قبض های شان را برای مردم می آورند، کوی سیاحی، به قول آقا سعید «قوانین شهری دارد، اما هیچ کدام از مواهب شهری را ندارد». سال ۸۲ بود که سعیدآقا نامه ای از رهبر را به دست گرفت و توانست با همین نامه، انشعابات برق کوی را قسط بندی کند، مردم محله را دور خود جمع کرد، آنها پرداخت قسط های انشعاب برق را پذیرفتند اما ۱۷ سال از آن زمان می گذرد و هنوز تیر برق های خیابان فلاح نور ندارد، هنوز صبح و ظهر، فاضلاب خانگی داخل جوب ها بالا می آید، می ریزد روی خیابان خاکی و باتلاق های متعفنی را مقابل خانه های مردم به وجود می آورد. این گنداب تنها در ساعات خواب مردم که شیرآب ها خاموشند، کمی فروکش می کند، صبح که می شود و شیر آب ها به کار می افتند، دوباره فاضلاب داخل کانیوها بالا می آید و لجن جدید به باقی مانده های لجن روزهای گذشته اضافه می کند، این گنداب و فاضلاب همانجا روی زمین می ماند، آفتاب می خورد و بخارهای مسموم آن در بینی و دهان کودکانی می رود که در حوالی آن به جان یک توپ چل لایه پلاستیکی افتاده اند، توپی که هر از گاهی هم داخل این فاضلاب گیر می کند و پسربچه ها در جست وجوی توپ های شان پا به فاضلاب می گذارند. «جزیره ای میان باتلاق» این نامی است که آقاسعید به کوی سیاحی می دهد؛ کویی که غرق فاضلاب و بی آبی است، لوله های آب زیرزمین جاگذاری شده اند، حق انشعاب آنها نیز دریافت شده و روی درخانه ها کد آبفا خورده است، اما خانه حاج خانمی که در انتهای کوی سیاحی است، آب ندارد. آقاسعید می گوید که این پیرزن تنها، تمام هزینه های انشعاب خود را پرداخت کرده است، اما شاه لوله آب را به خانه او نکشیده اند، پیرزن علاوه بر پرداخت قبض و حق انشعاب، با کمک اهالی لوله خریده است و آب کم فشار و گل آلود شهری را به خانه خود رسانده است. آقاسعید می گوید که این آب در بیشتر ساعات روز قطره قطره می رسد، در آن شرجی که دوش روزانه را واجب می کند، اهالی سیاحی ناچارند تا پاسی از شب بیدار بمانند تا فشار آب کفاف یک دوش چند دقیقه ای را بدهد، او می گوید: «بیچارگی روز نبود آب است، بیچارگی شب بوی گند فاضلاب.»

الف، ب، ترک تحصیل


کوی سیاحی حتی یک متر هم فضای سبز ندارد، بر خیابان های اصلی شاید یک سطل زباله به چشم بخورد، کوی سیاحی در غرب اهواز، اولین مکانی است که در حوالی جاده حمیدیه – سوسنگرد قرار گرفته است، با این حال مسافران اهواز در نگاه اول، جزیره ای را می بینند، بی آب و درخت، مدفون در فاضلاب. کودکان سیاحی حتی یک تاب و سرسره ندارند، حتی فوتبال بازی کردن در کوچه های سیاحی نیز برای کودکان چندان سهل نیست، باتلاق های متعدد فاضلاب در کنار و میان کوچه ها، اگر خود آنها را به کام نکشد، همان توپ کوچک آنها را خواهد بلعید. این فاضلاب ها اما در فرعی سوم چیزی شبیه دریاچه درست کرده اند، آقاسعید می گوید که حتی تابش خورشید نیز حجم این دریاچه فاضلاب را کم نمی کند، پرنده ها هم حتی این فاضلاب را با آب زلال دریاچه اشتباه می گیرند، کنار آن فرود می آیند، نوک شان را می زنند داخل آب، پلاستیکی به نوک شان گیر می کند و از آب مسمومی که خورده اند، آن گوشه می افتند و می میرند. دختران سیاحی اما اگر اسیر جوب فاضلاب نشوند و جان ندهند، بعدها فرصت چندانی برای تحصیل نخواهند داشت. آقاسعید خود معاون آموزشی مدرسه ای در ناحیه چهار است، او از ۱۵۰ دختری در کوی سیاحی می گوید که توان پرداخت شهریه های ۱۰۰ هزارتومانی مدارس دولتی را ندارند و به اجبار ترک تحصیل می کنند، آقا سعید می گوید: «شاید تهران نشین ها به من بخندند، شاید کیان پارس نشین ها، خشایارنشین ها، فرهنگ شهرنشین ها بخندند، اما من در منطقه ای نشسته ام که دو هزارتومان هم برای مردم دو هزارتومان است، آنها با دو هزارتومان زندگی می گذرانند.» مدارس کوی سیاحی می توانند با بهانه های مختلفی درس خواندن را برای کودکان سیاحی به امری محال بدل کنند، قرار بر این است که مدارس دو نوبتی این محل شهریه ای جز هزینه بیمه از دانش آموزان نگیرند، اما آقاسعید می گوید که گاهی ۴۰، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان از دانش آموزان گرفته می شود. آقاسعید از «سمیرا»، دانش آموز پایه چهارم دبستان نقل می کند که برای چاپ اوراق امتحانی و برای دادن کارنامه، مجبورند دور از چشم خانواده، همان چندهزارتومانی را که خانواده در جیب شان می گذارد، به مدرسه بدهند، در کوی سیاحی، حتی ده هزارتومان برای گرفتن کارنامه نیز درد بزرگی است. اما شکایت اصلی آقاسعید، از اردوهای هفتگی مدارس است، در اهوازی که به لطف گرما، گرد و غبار و آلودگی هوا، مدارس در وضعیت نیمه تعطیل به سر می برند، تشکیل اردوهای میان هفته ای راه درآمد خوبی برای مدیران مدارس است، آقا سعید می گوید: «مینی بوس ۱۸ نفره را با ۴۰ نفر دانش آموز پر می کنند، نفری ۱۵ هزارتومان می گیرند اما حق بیمه ای پرداخت نمی کنند، اگر اتفاقی برای دانش آموزان بیفتد، آنها نه بیمه دارند و نه می دانند باید دست به دامان چه کسی شوند.»

چه کسی گردن می گیرد؟


غرب جاده خرمشهر، یعنی محلات سیاحی، مندلی، کروشات، سادات، گلدشت، گلبهار و ملاشیه به طورکلی شبکه فاضلاب ندارند، با این حال تا سال ۹۳، عملا این معضل مردم حتی به چشم مسوولان نیز نرسیده بود. سال ۱۳۹۳ بود که «مجتبی گلستانی» در سمت مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز از وضعیت فاضلاب این محل گله کرده بود. پس از او، این استاندار خوزستان بود که سه سال گذشته از اجرای «پروژه خط انتقال و شبکه فاضلاب کوی سیاحی و سلیم آباد با اعتبار ۶.۶ میلیارد تومان» خبر داده و کلنگ آن را به زمین زده بود. در آن مراسم کلنگ زنی، استاندار، معاون عمرانی استاندار و مدیرعامل آبفا اهواز حضور داشتند، قرار بود که این پروژه با طول ۱۱ کیلومتر تا یک سال اجرا شود، حالا دو سال از سررسید این وعده می گذرد، چهار کودک با سن کمتر از سه سال در فاضلاب جان باخته اند، اما قصور هنوز میان آبفای اهواز و شهرداری پاسکاری می شود و در این میان فاضلاب با خنده ای مرگ را برای کودکان کوی سیاحی ارمغان می آورد، مرگی که چندان تاثر مقصران را هم برنمی انگیزد.