خانه ملا باشی اصفهان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام،  خانه ملا باشی که به خانه ی معتمدی ها نیز معروف است مربوط به قاجار بوده است ، ملا باشی از منجمان ناصر الدین شاه بود که برای ماموریتی به اصفهان فرستاده شد ، این منزل در خیابان ملک اصفهان واقع شده است

منبع: ایلنا

خانه ملا باشی
خانه ملا باشی
خانه ملا باشی


خانه ملا باشی
خانه ملا باشی
خانه ملا باشی
خانه ملا باشی
خانه ملا باشی