خبرنگاران و فعالان مشاغل سخت، قربانی فرمول سازی تامین اجتماعی!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، خبری آمد که معتقدم برای تکریم خبرنگار و احقاق حق این “قبیله مظلوم” باید زبان و قلم از تبریک گوئی گرفت و در وادیی دیگر به کار گرفت. قصه این است که خبرنگاران، کارگران معدن، کارگران مشاغل سخت و زیان آور در همه حوزه های دیگر، نباید انتظار چندانی از همسان سازی داشته باشند. از این آتش نانی برایشان پخته نمی شود بماند که آبی هم چندان گرم نمی شود چون براساس اخبار، سنوات بیمه پردازی، پایه همسان سازی است! این که قانون فعلان مشاغل سخت را با ۲۰ سال کار و گرفتن مقداری بیش از بیمه سایر مشاغل بازنشست می کند به هیچ انگاشته شده است…

غلامرضا بنی اسدی خبرنگار نوشت :

روز خبرنگار است و قلم ها به تجلیل از فعالان حوزه رسانه بر کاغذ می رود و بازار “مبارک باد” ها گرم تر از همیشه است به ویژه که این روز در ایام مبارک دهه ولایت و در آستانه غدیر عزیز قرار گرفته است. این قلم هم – قربت الی الله- می خواست در این زمینه ادای دین کند اما خبری آمد که معتقدم برای تکریم خبرنگار و احقاق حق این “قبیله مظلوم” باید زبان و قلم از تبریک گوئی گرفت و در وادیی دیگر به کار گرفت. خبر از آن جنس رویداد هایی است که اول لبخند رضایت به لب می نشاند اما هنوز لبخند جمع نشد، خط تعجب بر چهره می نشیند و به اخم تبدیل می شود.

ماجرا همین قصه “همسان سازی” یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است که خبرنگاران هم در شمار آنان اند. اما هنوز شهد این خبر در کام ننشسته که فرمول بندی حضرات تصمییم گیر، تلخی را در کام مان می نشانند.

قصه این است که خبرنگاران، کارگران معدن، کارگران مشاغل سخت و زیان آور در همه حوزه های دیگر، نباید انتظار چندانی از همسان سازی داشته باشند. از این آتش نانی برایشان پخته نمی شود بماند که آبی هم چندان گرم نمی شود چون براساس اخبار، سنوات بیمه پردازی، پایه همسان سازی است! این که قانون فعلان مشاغل سخت را با ۲۰ سال کار و گرفتن مقداری بیش از بیمه سایر مشاغل بازنشست می کند به هیچ انگاشته شده است حال آنکه ” بر اساس جزء ( ۱ ) از بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ به تصویب رسیده آمده است: ” هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم ( ۱/۵ ) سال محاسبه خواهد شد ” . خوب است بدانیم و به یاد آورند حضرات که ” برابر باجزء «۴ »وجزء«۶ »بند «ب»ماده واحده کارفرما ۴درصد بابت حق بیمه و۴درصد بابت حق مستمری این گروه باید بپردازد تا فرد متقاضی بازنشسته شود و تا زمانی که این ۸درصد واریز نشود بازنشستگی صورت نخواهد گرفت ” یعنی حق بیمه سنوات ارفاقی را قبل از بازنشستگی پرداخته اند! اما به رغم این که مبلغ بایسته را گرفته اند اما باز هم با فعال ترین و مظلوم ترین گروه های کارگری چنین می کنند.

البته سرکار خانم نسرین هزاره مقدم، در گزارشی که با کد خبر: ۹۴۸۹۵۲ و با آدرس https://www.ilna.news/fa/tiny/news-948952 در خبرگزاری ایلنا کار کرده است به زوایای گوناگون این تصمیم پرداخته است. من قصد بازگویی ندارم. اما حرف من در ناروایی این تصمیم است. فرمول محاسبه باید براساس میزان پرداخت بیمه باشد نه سال های پرداخت. فکر می کنم قاعده بازار سهامی هم همین باشد که میزان سهام با در نظرداشت قانون مهم است نه طول زمان پرداخت.

بازنشستگان مشاغل سخت با تامین اجتماعی، حساب خود را صاف می کنند و بازنشسته می شوند. حالا هم که قرار است از سپرده های خودشان، بخشی از حق شان در همسانسازی پرداخت شود، باید که سنوات ارفاقی که حق بیمه آن پرداخت شده است مثل سنوات خدمتی محاسبه شود. این که حضرات به قانون عمل کنند، توقع زیادی نیست. اینان از نیمه راه، که باز نگشته و کار راه رها نکرده اند. طبق قانون بازنشسته شده اند پس سزا نیست که حق شان نادیده گرفته شود.

باری، می خواستم به تجلیل از تلاش خبرنگاران مطلبی بنویسم اما دیدم پیگیری حق شان خود بهترین تعظیم است به پیشگاه کسانی که برای عظمت ایران و ایرانی، نقد جان دادند اما امروز به وعده های نسیه تامین اجتماعی باید ذهن شان آشفته شود. با همه این ها باز هم روزتان مبارک خبرنگاران نجیب ایران، روز تان مبارک!