خبرگزاری سازمان تبلیغات، هر روز بدتر از دیروز/ خروج دوباره مدیران و خبرنگاران باتجربه اصولگرا و تکمیل باند یاسر جلالی در خبرگزاری مهر!

شنیده ها

خبرگزاری مهر به عنوان بزرگترین ارگان رسانه ای سازمان تبلیغات از زمان حضور محمد قمی بر مسند ریاست این سازمان تبدیل به مکانی برای تشکیل باند یاسر جلالی شده و هر بار با خروج مدیران و خبرنگاران باتجربه اصولگرا از این خبرگزاری، نیروهای بی تجربه و بله قربان گوی یاسر جلالی جای آنها را می گیرند.

در آخرین نمونه چند روز پیش مسئول اتاق خبر خبرگزاری مهر نیز از این مجموعه جدا شد.

پیش از این مدیر استان های خبرگزاری مهر جای خود را به مسعود کریمی داده بود، اما کریمی بی تجربه در حوزه رسانه نیز با کسب رزومه خبرگزاری مهر، سر از شبکه ۳ درآورد.

لازم به ذکر است پیش از آغاز سال جدید نیز دبیران سیاسی و فضای مجازی مهر نیز از این مجموعه جدا شدند.