خبرگزاری فارس از بستن تنگه هرمز می گوید

مهرداد شاکری

خبرگزاری وابسته به سپاه با پخش کلیپی در فضای مجازی و دادن آمار و اطلاعات غلط و تحلیل های اشتباه و با تندروی ادعای بستن تنگه هرمز توسط ایران را در حالی مطرح میکند که این گونه رویکردها ایران و امریکا را به رویارویی نظامی نزدیک می کند
خبرگزاری فارس بقای نظام را در به راه انداختن یک جنگ خانمانسوز در منطقه می داند
تهدید به بستن تنگه هرمز توسط ایران می تواند خط قرمز کشورهای غربی و اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد
این خبرگزاری می کوشد با خدمت به ترامپ ایران را درگیر یک جنگ ناخواسته کند
خبرگزاری فارس خبرگزاری تندروهاست و فرقی بین تندروهای خارجی و داخلی نیست