خدمت خامنه ای به اسرائیل

محمد ارسلانی

صحبت های دیروز علی خامنه ای رهبر ایران

در مورد اسراییل و انتفاضه فلسطین

و اعلان صریح و بی پرده حمایت نظامی و تسلیحاتی ایران

از پیکارجویان و تروریست های فلسطینی از جانب علی خامنه ای

پیش از آن که گره گشای اختلاف بین اسراییل و فلسطین باشد

برگ برنده ای ست در دست اسراییل و سران آن

تا با ایجاد یک جبهه هماهنگ و بین المللی

در مقابل زیاده خواهی های رهبر ایران و نیروهای تحت هدایت و امر ایشان

که عمدتا گروه های تندرو و مسلح فلسطینی می باشند بایستند

و جامعه جهانی را برای دفاع از اسراییل منسجم تر از قبل نمایند

صحبت های دیروز خامنه ای پیش از آنکه به نفع فلسطینی ها باشد

تیر خلاصی خواهد بود بر ادامه حیات گروه های تندرو فلسطینی

خامنه ای دیروز به اسراییل خدمتی بی بدیل کرد

که تکمیل کننده خدمتی بود که احمدی نژاد سال ها قبل

با طرح مساله هولوکاست و تهدید اسراییل ، به این کشور نموده بود