خرما هم به سرنوشت مرغ و گوشت دچار می‌شود؛ ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت شوری آب به نخلداران آبادان و خرمشهر

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممعاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور با تاکید بر اینکه بطور متوسط هر ۱۰ درصد کاهش آب آبیاری باعث کاهش محصول خرما به مقدار ۶-۱۰ درصد می‌شود، اظهار کرد: کم آبی و شوری آب موجب شده که پاجوش‌های نخیلات خرمای کشت شده از بین بروند و خسارتی معادل چند صد میلیارد ریال به نخلداران آبادانی و خرمشهری وارد.

مسعود لطیفیان در گفت‌وگو‌ با ایلنا با بیان اینکه خشکسالی و افزایش تنش‌های آبیاری ضربات جبران ناپذیری به نخلسان‌ها و اکوسیستم مناطق خرما خیز وارد کرده است، گفت: تنش‌های آبیاری و شوری خاک به خصوص در نواحی کشت دیم این محصول باعث افزایش روند رشد بیابان‌ها خواهد شد.

وی یادآور شد: بطور متوسط هر ۱۰ درصد کاهش آب آبیاری باعث کاهش محصول خرما به مقدار ۶-۱۰ درصد می‌شود و همین مقـدار کــاهش آب آبیاری بطور متوسط، باعث افزایش شوری خاک به مقدار ۶۸/۱۷-۲۳ برابر خواهد شده و این مقدار افزایش شوری خاک به‌رغم‌ تحمل بالای نخل خرما موجب کاهش بیشتر محصول می‌شود.

لطیفیان از دیگر آسیب‌های خشکسالی را وزش بادهای گرم و خشک همراه با گرد و غبار برشمرد که اثرات نامطلوب بر نخل‌ها دارد.

لطیفیان تصریح کرد: وزش بادهای گرم و خشک همراه با گرد و غبار در مناطقی نظیر خوزستان باعث وارد آوردن خسارات جبران ناپذیر به محصول خرما به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق افزایش آفات و بیماری‌های خرما شده‌ است.

وی ادامه داد: شوری آب و کم آبی موجب شده که پاجوش‌های نخیلات خرمای کشت شده از بین برود و خسارتی معادل چند صد میلیارد ریال به نخلداران آبادانی و خرمشهری وارد شود.

وی با بیان اینکه حرارت یکی از مهمترین عوامل غیر زنده محیطی موثر در فعالیت آفات درخت نخل است، افزود: با افزایش حرارت جمعیت برخی آفات نیز افزایش می‌یابد که جمله آن‌ها می‌توان به سوسک شاخدار و کنه خرما اشاره کرد که حرارت دوست بوده و با افزایش حرارت رشد جمعیتی پیدا می‌کنند.

لطیفیان برای کاهش آسیب آفت‌ها در زمان خشکسالی پیشنهادات داد: در شرایط خشکسالی استفاده از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های بین المللی موفق برای مکانیزه نمودن شبکه مراقبت نخیلات در جهت ایجاد سیستم تصمیم‌گیری مناسب ضروری است.