خروج احتمالی سعید محمد از انفعال؟!/نامزد انتخاباتی دخیل در پرونده فساد هولدینگ یاس چه کسی است؟

شنیده ها

سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا در سومین جلسه از سلسله جلسات میز انتخاباتی جمهور اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، گفت: بر فرض که من تخلف انتخاباتی کرده باشم، چرا فقط راجع به من بحث می شود؟ در مورد پرونده یاس، شورای نگهبان از دادسرای نظامی نیروهای مسلح درخواست اطلاعات کرد. دادسرای نظامی از مجموعه ای درخواست کرد که اطلاعات را ارسال کند و انجام شد.

وی افزود: این انتخابات کارزاری است که در آن ورود کردیم و به دنبال ایده‌ها و ایده‌آل‌های خود هستیم حتی اگر به مذاق کسی خوش نیاید.

با توجه به انفعال سعید محمد و حامیانش در فضای مجازی در هفته‌های اخیر، این اظهارات وی، احتمال دارد به معنای خروج شخص وی از انفعال -برای جبران کاستیهای رسانه‌ایش- باشد.