خریدهای چندین میلیون دلاری ابزار سرکوب اعتراضات مردمی

محمد ارسلانی

پلیس ایران و سپاه به همراه دیگر نهادهای امنیتی در کشور
از بودجه های سنگین اما پنهان زیادی
برای خرید ادوات و ابزار سرکوب معترضان بهره مند می باشند
به گفته یک منبع آگاه امنیتی
خرید ابزارآلات و ادوات جنگ شهری و سرکوب
نظیر باتوم و اسپری های فلفل وگاز اشک آور و شوکر و تفنگ های مخصوص تک تیرانداز
و همچنین ماشین های سنگین ضدشورش
طی یک سال گذشته حداقل ۲۰۰ درصد افزایش یافته است
این خریدها که عمدتا از چین و بصورت محرمانه انجام گرفته
شامل خرید داروهای خاص نیز می باشد
این داروها باعث میشود دست حاکمیت
برای حذف بی سر و صدای مخالفان خود در زندان و بازداشتگاه باز باشد
و اثری از این داروها در بدن مقتولین باقی نماند
حاکمیت سالیانه ده ها ملیون دلار صرف خرید
ادوات مخصوص برای سرکوب شهروندان ایرانی می نماید

✍️ دیدگاه شما 🙏