خشم گروههای اسلامگرا از اصلاحات قضایی در سودان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنیروهای امنیتی در سودان به دنبال واکنش گروه های اسلامی به قانون جدید اصلاحات دولت، پل ها و مساجد بزرگ را بستند.

به گزارش ت رت فارسی، نیروهای امنیتی در سودان به دنبال فراخوان اعتراض گروه های اسلامی در واکنش به قانون جدید اصلاحات دولت، تصمیم گرفتند تمام پل ها و مساجد بزرگ را ببندند.

در بیانیه کمیته امنیتی خارطوم اعلام شد که تمام پل ها و مساجد بزرگ این شهر امروز به دلیل تظاهرات احتمالی بسته خواهند شد.

دولت انتقالی که پس از کودتا و خلع ید شدن عمرالبشیر رئیس جمهور سابق در سودان تأسیس شد اقدام به انجام اصلاحاتی کرده است. در راستای این اصلاحات هفته گذشته آیین نامه های جدیدی وضع شد تا تغییرات اساسی بسیاری در زمینه حقوق بشر ، حقوق زنان و امور مذهبی به همراه آورد.

بر این اساس ، غیرمسلمانان اکنون مجاز به نوشیدن مشروبات الکلی خواهند بود . این در حالی است که براساس قوانین جدید در سودان مجازات مرگ نیز لغو شد.

زنان هنگام مسافرت با فرزندانشان، دیگر نیازی به اجازه همسر یا همسر سابق خود نخواهند داشت.

در سودان اقدام به تکفیر نیز ممنوع است و 10 سال حبس در انتظار کسانی است که فردی را به کفر متهم کنند.

علاوه بر این ، در تعریف فعل زنا نیز به موجب قانون، تغییراتی ایجاد شده است.