خطای سهمگین معاویه ! / یادداشت

✍🏻عبدالرحیم قنوات

معاویه سیاستمداری زیرک بود. او در سایه اقامت و حکمرانی طولانی در شام، حمایت خلفای دوم و سوم، در اختیار داشتن ثروتی فراوان و تمسک به شیوه هایی غیراخلاقی، توانست بر خلافت اسلامی تسلط یابد و ۲۰ سال خلافت کند (۴۰-۶۰ق). اما در انتصاب پسرش یزید به عنوان ولیعهد و خلیفه پس از خود، دچار خطایی سهمگین شد. خطایی که خلافت را برای همیشه از دست بازماندگان او خارج کرد.

ابن خلدون معتقد است: درگذشت پیامبر (ص) در سال ۱۱ق پایان عصر «عصبیت دینی» بود.، پیامبر مشروعیت خود را از جایگاه دینی خود گرفته بود، اما با مرگ ایشان عصر «عصبیت دینی» (سخن گفتن آسمان با زمین، نزول وحی، معجزات،‌ آمد و رفت فرشتگان و …) پایان یافت و عصر «عصبیت قبیلگی» آغاز شد. بر این اساس بعد از پیامبر کسانی توانستند بر خلافت دست یابند که از «عصبیت قبیلگی» مناسبی برخوردار بودند. او انتخاب خلفای راشدین را در چهارچوب این نظریه تحلیل کرده است.

در باره ولایتعهدی یزید و خلافت او، نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که این انتصاب علاوه بر این که از مشروعیت دینی برخوردار نبود، از پشتوانه «عصبیت قبیلگی» نیز به دور بود: یکی از ارزش های قبیلگی، شیخوخیت یعنی داشتن سن مناسب برای زمامداری بود. یزید در هنگام خلافت کمی بیش از ۳۰ سال داشت، جوان بود و بر اساس سنت‌های قبیلگی برای تصدی مقام خلافت شایسته نبود. «عصبیت قبیلگی» به این معنی است که مردان قبیله به دلیل وجود ویژگی هایی برجسته در شخصیت رئیس قبیله، پشت او بمانند و از وی حمایت کنند. یزید ویژگی برجسته ای نداشت که قریش یا حتی بنی امیه از او حمایت کنند. مردانی همپایه و بسیار برتر از او در میان قریش و حتی خاندان اموی حضور داشتند که لیاقتشان برای تصدی مقام خلافت بیشتر از او بود. بر این اساس شخصیت های برجسته قریش مانند امام حسن بن علی و حسین بن علی (ع)، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، سعد بن ابی‌وقاص و … با این کار به مخالفت برخاستند. حتی بزرگان بنی امیه نیز با این موضوع مشکل داشتند؛ زیاد بن ابیه (که معاویه او را به خاندان خود ملحق کرده و برادر خویشش خوانده بود) و فرزندان حکم بن ابی‌العاص نیز با این کار موافق نبودند و معاویه را از این کار برحذر داشتند. راهی نیز که معاویه برای قبولاندن ولایتعهدی و خلافت یزید به مردم و مخالفانش در پیش گرفت، راهی نادرست بود. او بسیاری را با پول و رشوه خرید، با گروهی از در مکر و حیله درآمد، گروهی را تهدید کرد و حتی شماری از مخالفان را قربانی تصمیم نادرست خود کرد؛ شخصیت هایی همچون امام حسن بن علی (ع)، عبدالرحمن بن خالد بن ولید و به گفته بعضی حتی سعد بن ابی‌وقاص برای مهیا شدن زمینه ولایتعهدی و خلافت یزید، با دسیسه معاویه به قتل رسیدند، آنچه بر خرابی کار می افزود، شخصیت خاص یزید بود. یزید جوانی سبک‌سر، شاعر مسلک، میگسار، اهل لهو و لعب و بی‌تدبیر بود که نه تنها از ارزش ها و معیارهای اسلامی فرسنگ ها فاصله داشت، بلکه از نظر سیاست و تدبیر نیز بسیار ضعیف بود و هیچ شایستگی نداشت.

بر این اساس، در سال ۶۰ق و با مرگ معاویه، خلیفه ای بر سر کار آمد که از «عصبیت دینی» بی بهره بود، از «عصبیت قبیلگی» مناسبی برخوردار نبود و به دلیل سبک سری و لاقیدی، اهل تدبیر و اداره کردن امور و مشکلات حکومت نیز نبود. اینچنین یزید به عنوان خلیفه، هم با «بحران مشروعیت دینی» مواجه بود، هم با «بحران مشروعیت قبیلگی» و هم با «بحران کارآمدی». او اندکی بیش از سه سال حکومت کرد و در این مدت، سه فاجعه بزرگ را رقم زد: در اولین سال حکومت خود، فاجعه کربلا را سبب شد، مدتی بعد (۶۳ق) در جریان حمله و هجوم بی‌سابقه شامیان به شهر مدینه (واقعه حرّه) یکی از رسواترین اقدامات خلافت اموی را موجب شد و اندکی بعد وقتی سپاهیانش در مکه، خانه خدا را در آتش سوزاندند، سه گانه فجایع او تکمیل شد.

وقتی در سال ۶۴ ق یزید مرد، نتیجه اقدام سوء معاویه در انتصاب او به خلافت و عملکرد سبک‌سرانه و دور از تدبیر وی در عرصه حکومت، ناگهانی بر سر بنی‌امیه آوار شد. معاویه بن یزید که بر جای پدر نشسته بود، تنها ۴۰ روز حکومت کرد. روز چهلم بر منبر مسجد دمشق رفت و خود را از خلافت خلع کرد و چند روز بعد به دست رقبای اموی خود مخفیانه به قتل رسید. با این حادثه دولت اموی دچار آشوبی بی‌سابقه شد که سرانجام آن را جنگی خونین تعیین کرد. اگرچه عاقبت، مردانی از این قبیله و از تیره حکم (مروان و فرزندانش) بر اوضاع مسلط شدند، اما خلافت دیگر هرگز به خاندان معاویه برنگشت. خطای سهمگین معاویه، آمال و آرزوهای او را برای همیشه بر باد داد.