خطر تجزیه هم چون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در کمین ایران

عماد ریاضی

زمانیکه انقلاب شد
بزرگتری گفته بود: انقلاب ما زودرس بود…
درست مثل نوزادی که خیلی زود به دنیا می آید
بعدها دیدیم که نتیجه ی انقلاب چه شد…
مهاجرت به خارج،
جنگ و تحریم
و فقیرتر شدن مردم
و در نهایت هجوم آوردن شهرستانی ها به شهرهای بزرگی همچون تهران…
و کمتر شدن روستایی ها و خلاصه هزاران مشکل.
اکنون از این نگرانم که نکند به موارد گذشته مورد تازه ای هم اضافه شود
تجزیه…
سرنوشتی که شوروی با آن همه وسعت و قدرت پیدا کرد
کسی از میخائیل گورباچف و هاشمی رفسنجانی خبر دارد؟
چه کسی فکر میکرد شوروی و رفسنجانی روزی نباشند؟
همه روزی خاطره ایم.
امیدوارم که نسل بعدی بهتر زندگی کنند
و در میان تلخی سر در گم نمانند

نگام ؛ ناگفته های ایران ما