خط فقر غذایی؛ هرنفر ۶۷۰ هزار تومان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه فقر غذایی در مرکز رصد کمیته امداد سنجیده می‌شود گفت: مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری می‌کند و خط فقر غذایی را تعریف می‌کند اکنون خط فقر غذایی به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده‌های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می‌گیرند.


به گزارش ایسنا، علیرضا عسگریان در چهارمین وبینار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم با بیان اینکه تا کنون به قدر کفایت در زمینه بیمه‌ها مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته است اظهار کرد: کمتر دولتی را سراغ داریم که به حوزه رفاه توجه نکرده باشد.


معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در ادامه یک تقسیم بندی انجام داد و صندوق‌های بیمه‌ای را با هروضعیتی که دارند به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد و گفت: آیا واقعا برای بهبود صندوق‌های بیمه‌ای راهکار‌هایی نداریم؟ متخصصان راهکار‌های متفاوتی را بیان می‌کنند، اما در کشور خودمان محدودیت‌هایی داریم، به عنوان مثال ما چقدر می‌توانیم تغییرات سیستمیک یا پارامتریک در صندوق‌ها ایجاد کنیم؟ به نظر می‌رسد فقط می‌توانیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم، مابقی آن هم در این دوره در حد توانمان نیست. مثلا میزان کسورات را می‌توانیم افزایش دهیم یا اینکه نحوه محاسبه مستمری را تغییر داده و میانگین محاسبه را از دو سال آخر خدمت به پنج سال آخر تغییر دهیم؟ با چنین تغییراتی افراد یکباره از فقر به فلاکت سقوط می‌کنند.


عسگریان با بیان اینکه امکان تغییر سیستمیک نیز به طور کامل وجود ندارد گفت: ریسک سرمایه گذاری در کشور ما بالاست و نمی‌توان آن را به مردم انتقال داد. بورس را ببینید، یک صندوق سرمایه گذاری است که تا ۷۰ درصد سقوط کرده است. این ریسک را مردم تقبل می‌کنند.


وی با تاکید بر این که به نظام چندلایه تامین اجتماعی معتقدم و آن را پیشنهاد می‌کنم که بر مبنای قانون شکل گرفته است و قانون از نظام چندلایه حمایت می‌کند گفت: اولین لایه این نظام، لایه محرومین یعنی حوزه حمایتی است و تجربه موفق بیمه سلامت همگانی را داریم که همه از آن بهره‌مند شدند. هرچند دچار اشکالاتی در اجراست.


معاون اسبق وزارت رفاه ادامه داد: در این لایه خدمات نسبی و خدمات کامل ارائه می‌شود. خدمات کامل به کسی ارائه می‌شود که هیچ گونه نمی‌تواند از محرومیت کامل خارج شود و باید تا پایان عمر از او حمایت صورت بگیرد، اما خدمات نسبی به حوزه وسیعتری ارائه می‌شود و بنا به یک روایت تا ۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند.


وی با اشاره به اینکه در کمیته امداد یک مرکز رصد فقر داریم گفت: در اینجا فقر غذایی سنجیده می‌شود. در حوزه فقر غذایی می‌گویند فرد باید سیر شود و از کار نیفتد. مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری می‌کند و خط فقر غذایی را تعریف می‌کند. اکنون خط فقر غذایی به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده‌های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می‌گیرند.