خط و نشان ها برای شبکه های اجتماعی / یادداشت

✍️اجلال قوامی

هنوز یک ماه از فعالیت مجلس یازدهم نگذشته که خط و نشان کشیدن ها برای محدود ساختن شبکه های اجتماعی از اینستاگرام گرفته تا واتساپ آغاز شده و عزم جزم کرده اند تا به قول خودشان فضای مجازی افسار گسیخته را سر و سامانی دهند.

محمد باقر قالیباف در هشتمین جلسه مجلس از ضرورت کنترل فضای مجازی سخن گفت و پیشنهاد خود را در حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی مطرح کرد. او نگرانی خود را اینگونه بیان کرد که: ” کودکان، نوجوانان و خانواده های ما در معرض فضای آلوده هستند.”

پس از سخنان قالیباف ده نماینده دیگر هم با توپ پر در برابر شبکه های اجتماعی موضع گرفتند. آنان با انتقاد از ترافیک اختصاص داده شده به ” اینستاگرام” خواهان فیلترینگ این شبکه اجتماعی پر طرفدار شدند.

شمشیری که مجلس نوپای یازدهم‌ به ریاست محمدباقر قالیباف از رو برای شبکه‌های اجتماعی کشیده است نشان از آن دارد که مجلس یازدهم با مطالبات و خواست های این روزهای مردم فرسنگ ها فاصله دارد. در ایامی که مشکلات ریز و درشت از اقتصاد گرفته تا سلامت، جان و روان مردم‌ را نشانه گرفته این دل‌نگرانی‌های مجلس آن هم در باب شبکه های اجتماعی هیچ توجیه منطقی ندارد.

به راستی هراس مجلس یازدهم از شبکه های اجتماعی برای چیست؟ آیا محدود سازی و فیلترینگ تکرار همان تجربه های شکست خورده نیست و جز تحمیل هزینه های سنگین چه دستاوردی می تواند داشته باشد. در ایامی که مشکلات اقتصادی کمر مردم را شکسته و هزاران مطالبه خلایق بر زمین مانده بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی منطبق بر کدام خواست و مطالبه‌ی شهروندان است؟

تنها دلیلی که می تواند بیم و هراس مجلس یازدهم از شبکه های اجتماعی را موجه سازد، هراس آنان از گردش آزاد اطلاعات است که به نوعی آن را مزاحم خود می دانند.